POTREBUJEME POMÔCŤ

Mnoho párov je uvedomelých a svoju rodinu si starostlivo plánujú. Keď už majú pocit, že nastal ten správny čas, založiť si rodinu, málokto očakáva problémy. Veď je to prirodzené, aby sme sa jedného dňa rozmnožili, čo na tom môže byť ťažké? Avšak niekedy nastanú situácie, že nejde všetko podľa naplánovaných predstáv.

Umelé oplodnenie treba chápať ako jednu z foriem liečby neplodnosti.

MUDr. Ľuboslava Petrová

Popredná odborníčka v oblasti neplodnosti a asistovanej reprodukcie

1. Asistovaná reprodukcia

Pojem asistovaná reprodukcia v sebe zahŕňa podstatu práce reprodukčných kliník. Ak pár nedokáže otehotnieť spontánne, potrebuje asistenciu odborníkov. Po všetkých vyšetreniach muža a ženy sa následne zvolí liečba. Ak sa liečbou neplodnosť páru nevylieči, prichádza na rad asistovaná reprodukcia, lepšie povedané pomoc. Nebojte sa o ňu požiadať, môže vám splniť váš najväčší sen. Sen o zdravej rodine.

Hormonálna liečba

Ak žene nefunguje hormonálny systém tak, ako by mal, prichádza k hormonálnej stimulácii. Úroveň a formu hormonálnej liečby volí lekár individuálne vzhľadom na výsledky vyšetrení u každej pacientky. Ak má žena pravidelnú ovuláciu, hormonálna liečba nie je potrebná, vajíčko sa odoberie počas ovulácie. Cieľom hormonálnej liečby je, aby žene dozreli vo vaječníkoch zdravé vajíčka, ktoré sa môžu odobrať a následne oplodniť spermiami. Ak žena nie je schopná vo svojom tele vyprodukovať zrelé vajíčko, odoberú sa jej nezrelé, ktoré sa nechajú dozrieť v laboratórnych podmienkach.

2. Formy asistovanej reprodukcie

Ak už sú k dispozícii obe pohlavné bunky v dobrej kondícii, nič nebráni tomu, aby došlo k oplodneniu. Z časového hľadiska je reálne, že žena pri umelom oplodnení môže byť tehotná už za menej ako mesiac. Kontaktujte kliniku, starostlivé koordinátorky si s vami prejdú všetko potrebné, dodajú vám podporu, usmernia vás a pomôžu vám všetko naplánovať, lekár s vami prejde príčiny neplodnosti po potrebných vyšetreniach a o 15-30 dní, kedy sa pár pripravuje, sa proces zakončí embryotransferom do maternice. Oplodnenie môže prebiehať rôznymi spôsobmi.

  • INTRAUTERINNÁ INSEMINÁCIA – IUI

Pri tejto metóde sa žene zavedú „prečistené“ spermie priamo do dutiny maternice. Táto metóda je vhodná pre viac-menej zdravé páry, u ženy musí prebiehať pravidelná ovulácia a mužský spermiogram sa mierne vylepší metódou selekcie spermií MACS, ktorá efektívne vyberie funkčné spermie. Tým sa šanca na otehotnenie zvyšuje, keďže sa odstránenia defektné a poškodené spermie.

  • IN VITRO FERTILIZÁCIA – IVF

Oplodnenie mimo tela znamená, že sa žene sa odoberú vajíčka, mužovi spermie a v laboratórnych podmienkach prichádza k samovoľnému splynutiu oboch pohlavných buniek. Keď príde k oplodneniu, embryá sú kultivované a následne prenesené do maternice.

  • intracytoplazmatická injekcia spermie do oocytu – ICSI

Často používaná forma asistovanej reprodukcie, keďže je úspešná. Pri tejto metóde sa vyberie jedna spermia, ktorá sa pod mikroskopom v špeciálnom prístroji injekciou zavedie priamo do vajíčka. PO oplodnení je embryo kultivované a následne zavedené do maternice.

  • MODIFIKOVANÁ intracytoplazmatická injekcia spermie do oocytu – PICSI

Pri tejto metóde sa postupuje rovnako ako pri predchádzajúcej avšak spermie pre oplodnenie vajíčka sú starostlivo vyberané – vyberajú sa iba zrelé spermie. Odporúča sa ju podstúpiť vtedy, ak je spermiogram muža veľmi zlý. Pri použití zrelých spermií sa zvyšuje možnosť vyhnúť sa anomáliám, čiže sa znižuje riziko skorého ukončenia tehotnosti.

3. Aké je bábätko zo skúmavky?

Budúci rodičia dieťaťa splodeného pomocou asistovanej reprodukcie majú často obavy, že ich dieťa môže byť postihnuté alebo bude trpieť nejakými chorobami. Všetko samozrejme závisí od mnohých faktorov, ale žiadne štúdia nikdy nedokázala, že niektorá z metód asistovanej reprodukcie vedie k poškodeniu embrya. A je nutné dodať, že ženy podstupujúce umelé oplodnenie sú často staršie, takže je nevyhnutné brať tento vstupný faktor do úvahy.

Zároveň platí, že dobrá reprodukčná klinika sa o embryá stará a ich výber podlieha mnohým kritériám. V súčasnosti sú už párom podstupujúcim IVF k dispozícii moderné medicínske postupy, ktoré dokážu zdiagnostikovať embryo pred implantáciou do maternice. Následne aj dôkladná prenatálna diagnostika dokáže odhaliť viac ako 95% všetkých genetických abnormalít a vrodených vývojových chýb.

Páry by nemali mať obavy ani z priebehu tehotenstva. Priebeh tehotenstva nemá nič spoločné s tým, ako žena otehotnela. Samozrejme je logické, že ženy podstupujúce IVF sú staršie a preto majú aj častejšie komplikácie pri tehotenstve či pôrode. To však s IVF nesúvisí.

Občas majú budúci rodičia strach, aby dostali „to správne“ embryo. K zámene nemôže prísť za žiadnych okolností, keďže evidencia je základom každej dobrej reprodukčnej kliniky. Embryá sú starostlivo označené pod menom matky a embryológovia ich denne sledujú. Táto úvodná fáza IVF trvá 5-6 dní. Akonáhle nastane ten správny čas, nič už nebráni tomu, aby sa oplodnené embryo uložilo do maternice matky. Táto fáza sa nazýva embryotransfer. O 14 dní je následne možné vykonať tehotenský test na potvrdenie úspešnosti IVF.